Alfa Omega Gruppen

med 30 års erfarenhet av effektiv
design och genomförande av utbildning inom:
Chefs-ledarutveckling
Mentorskap/Mentorprogram
Kommunikation i teori och praktik
Stresshantering/Mental träning
Personlig Utveckling
Mångfalds och jämställdhetsinsatser
Målstyrning och visionering
 
Egen forskning och rapporter
Unikt konferenscenter - Skåpesund
Havskappsegling, kajak, uteövningar
 
Kulturprogram, evenemang/kick-off
(Tidsmaskinen)

Kontakta oss
Barbro@alfaomegaint.se 
0708 480405 

Hans@alfaomegaint.se 
0709 360661

Samarbetar med:

Optimore Mikael Mattsson AB
MacDowall Konsult, Gunilla MacDowall
Cluram Consulting AB, Kent Werner
Power Partner, Katarina Modig
PAN, Livshantering AB
Lasse Gustavson och Anna Stenberg
MTI, mediation training institute, Danial Dana, USA
OD Network, USA

Besöksadresser:
Svanviks säteri, Orust
Konferens Skåpesund, Tjörn
Yxsmedsgränd 2, Stockholm
 
Alfa Omega Int. AB och Konferens Skåpesund
S-472 95 Varekil, Sweden
tel 46 (0)304 100 40

Nyheter

Permanentboende kan ordnas på Havsörnen.